• سمت هایی که تمایل دارید در آن فعالیت کنید را انتخاب کنید
  • مثال 75
  • مثال 99
  • جهت احراز هویت یک تصویر عادی از خودتان بارگذاری کنید
  • به همراه کد شهر و استان وارد نمایید
  • محدود آدرس محل زندگی خود را مشخص کنید، مثال محدوده آزاد راه شهید چمران
  • محدود آدرس محل زندگی خود را مشخص کنید، مثال محدوده آزاد راه شهید چمران
  • نام مهارتسطح مهارت 
  • نام محل کارمدتشرح کار 
  • اگر رزومه دارید خوشحال میشویم اینجا برایمان بفرستید